22 травня 2017 року кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Мануїлова Катерина Вікторівна провела відкриту лекцію на тему: «Основи міжнародного права»

22 травня 2017 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» Мануїлова Катерина Вікторівна провела профорієнтаційну роботу для учнів 9-х та у 11 класів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району Вінницької області , розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провела відкриту лекцію на тему: «Основи міжнародного права». Викладач розкрила поняття та сутність міжнародного права, його особливості. Також викладач розповіла про види джерел міжнародного права та основні відмінності міжнародного публічного і міжнародного приватного права. Учні та адміністрація школи висловили вдячність викладачеві за змістовну та корисну лекцію.

 18622363_401931586874025_6068239152488057361_n 18664523_401931580207359_8443891654912502170_n 18699795_401931583540692_7431671390460728714_n

22 травня 2017 року кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Симонян Юлія Юріївна провела відкриту лекцію на тему: «Загальна характеристика права інтелектуальної власності»

22 травня 2017 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія» Симонян Юлія Юріївна провела профорієнтаційну роботу для учнів 10-х класів у Дачненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Біляївського району Одеської області, розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провела відкриту лекцію на тему: «Загальна характеристика права інтелектуальної власності». Викладач розкрила поняття та сутність права інтелектуальної власності, його джерела. Також викладач розповіла про суб’єкти та види об’єктів права інтелектуальної власності. Особливо жвава дискусія велася щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності .

18664288_401919326875251_8839029534205123187_n 18664402_401919330208584_5993185049277918676_n 18740341_401919323541918_410512197537679870_n

16 травня 2017 року кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Ободовський Олександр Васильович провів відкриту лекцію на тему: «Основи кримінального права України»

16 травня 2017 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» Ободовський Олександр Васильович провів профорієнтаційну роботу для учнів 10-х класів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 м. Березівка Одеської області, розповів всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провів відкриту лекцію на тему: «Основи кримінального права України». Викладач розкрив поняття та завдання кримінального права. Також розповів про загальну характеристику кримінального права, поняття злочину та склад злочину. Особливо жвава дискусія велася щодо питання покарання та його видів. Учні та адміністрація школи висловили вдячність викладачеві за змістовну та корисну лекцію.

Фото Довузівськи Підготовки.
Фото Довузівськи Підготовки.

23 травня 2017 року асистент кафедри криміналістики Баркар Олександр Анатолійович провів відкриту лекцію на тему: «Криміналістика: минуле та сучасність»

23 травня 2017 року асистент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» Баркар Олександр Анатолійович провів профорієнтаційну роботу з учнями 8, 9, 10 і 11 класів Лабушненського навчально-виховного комплексу »Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради Одеської області, розповів всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провів відкриту лекцію на тему: «Криміналістика: минуле та сучасність». Після закінчення лекції було проведено практичне заняття з огляду місця події, в процесі якого учні набули практичні навички використання криміналістичної техніки.

 18622599_401436106923573_5835063824330976935_n 18619979_401436103590240_5840464864099136924_n 18620050_401436236923560_6583883035410600383_n 18765818_401436110256906_3324478009868807680_n

12 травня 2017 року доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та фінансового права Латковська Тамара Анатоліївна провела відкриту лекцію на тему: «Основи фінансового права»

12 травня 2017 р. доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія» Латковська Тамара Анатоліївна провела профорієнтаційну роботу для учнів 10-х класів у Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. Ю.Федьковича Чернівецької міської ради, розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провела відкриту лекцію на тему: «Основи фінансового права». Викладач розкрила поняття та сутність фінансового права. Також викладач розповіла про бюджетне право — поняття бюджету та особливості бюджетного процесу в Україні. Особлива увага була приділена податковому праву, а саме було пояснено сутність поняття податку, види податків та особливості їх справляння на території України. Адміністрація та учні школи висловили велику вдячність викладачеві за змістовну лекцію та викликану зацікавленість у фінансовому праві.

18622529_400344807032703_8897024535093690397_n 18664622_400344797032704_3062151750155514863_n 18557519_400344897032694_1754053353362321744_n 18622230_400344793699371_5245402843475962188_n

10 квітня 2017 р. кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних теорій Милосердна Ірина Михайлівна провела відкриту лекцію на тему: «Вступ до політичних теорій»

10 квітня 2017 р. кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних теорій Національного університету «Одеська юридична академія» Милосердна Ірина Михайлівна провела профорієнтаційну роботу для учнів 10-х класів у Южненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області, розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провела відкриту лекцію на тему: «Вступ до політичних теорій». Викладач розкрила поняття та сутність політичної науки. Також викладач розповіла про структуру та характеристику політичної влади . Особлива увага була приділена питанню про політику і її роль у розвитку суспільства.

Фото Довузівськи Підготовки.

17 травня 2017 року кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права та процесу Згама Антоніна Олександрівна провела відкриту лекцію на тему: «Вступ до господарського права»

17 травня 2017 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права та процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Згама Антоніна Олександрівна провела профорієнтаційну роботу для учнів у Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Біляївського району Одеської області, розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провела відкриту лекцію на тему: «Вступ до господарського права». Викладач розкрила поняття та сутність господарського права, його особливості. Також викладач розповіла про зміст господарсько-правових відносини. Особлива увага була приділена питанню про поняття та види господарських договорів.

18582496_400335923700258_1163360385469675429_n18664152_400335920366925_8722610454825124158_n18557424_400335927033591_9007328250442645891_n

18 травня 2017 року кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права Средницька Ірина Юріївна провела відкриту лекцію на тему: «Вступ до конституційного права»

18 травня 2017 р. кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» Средницька Ірина Юріївна провела профорієнтаційну роботу для учнів 10-х класів у Новопетрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Великомихайлівського району Одеської області, розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провела . Викладач розкрила поняття та сутність конституційного права, його особливості. Також викладач розповіла про Конституцію України як основний закон держави, її структуру та основні положення. Особлива увага була приділена питанню конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

18582099_400048367062347_3543664128307418701_n18557472_400048357062348_7153933496075720878_n18582499_400048360395681_2056200386796234519_n

17 травня 2017 року кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Степська Олена Володимирівна провела відкриту лекцію на тему: «Основи земельного права»

17 травня 2017 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» Степська Олена Володимирівна провела профорієнтаційну роботу для учнів 10-х класів у Таїровській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області, розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також . Викладач розкрила поняття та сутність земельного права, його особливості. Також викладач розповіла про раціональне використання й охорону земель, охорону прав землевласників та землекористувачів. Особливо жвава дискусія велася щодо способів набуття права власності на землю іноземцями та особами без громадянства.

 18557227_399848473749003_3177737134742410351_n18622127_399848470415670_741066518383200181_n18619997_399848467082337_7239688945915983867_n

10 травня 2017 року кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Юрескул Вікторія Олександрівна провела відкриту лекцію на тему: «Основи екологічного права»

10 травня 2017 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» Юрескул Вікторія Олександрівна провела профорієнтаційну роботу для учнів 10-х класів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Новоборисівка Великомихайлівського району Одеської області, розповіла всю необхідну та корисну інформацію про університет та існуючі факультети, а також провела . Викладач розкрила поняття та сутність екологічного права, його особливості. Також викладач розповіла про екологічну безпеку в Україні, стан навколишнього середовища та про державний нагляд у цій сфері. Особливо жвава дискусія велася щодо питання екологічних надзвичайних ситуацій.18557469_398115867255597_5439241188122187074_n18486014_398115863922264_1605300271755602751_n